Rekisteriseloste

Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterin nimi

Branchky Marketing Oy asiakas- ja käyttäjärekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Branchky Marketing Oy
Lehmustie 3 C11
11910 Riihimäki

3. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Branchky Marketing Oy
Arja Kyyny
Lehmustie 3 C 11, 11910 Riihimäki
sähköposti: arja@mesmoiselles.com
Puhelin: 040 778 5052

4. Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt mesmoiselles.com sivustolle.

5. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoituksena on Branchky Marketing Oy asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten/ostosten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää Branchky Marketingin toiminnan parantamiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin.

6. Rekisterin sisältämät tiedot

Etunimi
Sukunimi
Postiosoite
Puhelinnumero
Sähköpostiosoite
Tiedot tilauksista verkkokaupasta.

7. Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja Branchky Marketingin henkilörekisteriin on talletettu, tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä  sähköpostin arja@mesmoiselles.com kautta tai puhelimitse 040 778 5052.

Tätä varten hänen tulee ilmoittaa tiedon etsimiseksi tarpeelliset tiedot, sekä todistaa henkilöllisyytensä, sekä luovuttaa allekirjoitettu pyyntö saada nähtäväkseen nämä tiedot. Esitettyään nämä dokumentit, saa esittäjä tiedokseen henkilötietolain luettelemat tiedot.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää omien tietojensa poistoa Branchky Marketing Oy:n asiakasjärjestelmästä.

Yhteystiedot:

Branchky Marketing Oy /Mesmoiselles
Y-tunnus: 2905251-7
Lehmustie 3 C 11
11910 Riihimäki
Puh. 040 7785 052
arja@mesmoiselles.com